MONTÁŽ & SERVIS & OPRAVY

Ponúkame Vám kompletné technické zabezpečenie pre mestá, obce, resp. mestké a obecné úrady vrátane kompletného poradenstva v oblasti ozvučenia domov kultúry, zasadačiek, kín  & 100 V rozhlasovej techniky a príslušenstva vrátane montáže a kompletného záručného aj pozáručného servisu.

P O T R E B U J E T E    O Z V U Č I Ť

DOM KULTÚRY – KINO – IHRISKO – OBEC – KOSTOL – DOM SMÚTKU – CINTORÍN ?

Pokiaľ máte problémy s ozvučením Vášho mesta, mestkej časti alebo obce, kontaktujte nás a My Vám vypracujeme odborný návrh ozvučenia pre Vás…

Pri našej dodávke používame zásadne osvedčenú a kvalitnú techniku kde je kladený dôraz na dlhú životnosť a maximálnu technickú spôsobilosť.

PRI VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽIEB, POSKYTUJEME SERVIS DLHODOBO, AJ DO BUDÚCNA… To Vám ušetrí starosti.

Informácie na tel. 0948 / 77 47 17 , 0948 / 77 47 18.