TECHNIKA – PRENÁJOM

 


Organizujete AKCIU, PODUJATIE,  PÁRTY a nemáte ozvučenie ???  

Požičajte si TECHNIKU u nás, a všetko máte bez starostí…

Ponúkame rôzne možnosti zostavy zvukovej a svetelnej techniky, resp. ozvučenia a osvetlenia pre Váš event či Vašu párty, informujte sa preto na našich tel. číslach 0948 / 77 47 17 , 0948 / 77 47 18.

 

 

Z hľadiska aktuálnej situácie COVID 19 a prijatých pandemických opatreniach nieje dovolené organizovanie a poriadanie kultúrnych podujatí, z toho dôvodu v momentálnom období prenájom neposkytujeme.

 

 

 

 

Obchodné podmienky :

Fakturovaná cena za prenájom sa uhradí pri podpise zmluvy o prenájme, resp. pri preberaní techniky. NIE JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ ZA PRENÁJOM PO AKCII. Platba sa uskutočňuje v hotovosti alebo formou prevodu vždy pred odberom techniky  (v prípade úhrady cez bankový prevod musí byť platba spárovaná s číslom faktúry, po spárovaní platby Vám vydáme techniku). Prenajímateľ je oprávnený požadovať finančnú zábezpeku. V prípade platby cez účet, sumu poukážte na č.ú. SK95 0200 0000 0034 3456 3955   (Peňažný ústav VÚB BANKA). Ako variabilný symbol zadajte číslo vystavenej faktúry.